iTunes 12.12.4.1

iTunes 12.12.4.1

Apple Inc. – 191,2MB – Freeware – Android iOS Windows Mac
ra khỏi 786 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Một máy nghe nhạc để chơi và tổ chức các tập tin nhạc kỹ thuật số. Mua âm nhạc, phim ảnh, chương trình TV, và sách, hoặc tải về miễn phí podcast trên iTunes 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. iTunes là cách dễ nhất để tổ chức, chia sẻ và nghe nhạc trên máy tính của bạn. Tìm mới yêu thích. Quản lý thư viện ngày càng tăng của bạn. Tận hưởng iTunes, người bạn tốt nhất, một chiếc iPod sẽ bao giờ có! Làm việc trên hệ điều hành Windows của bạn.

Tổng quan

iTunes là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Apple Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31.667 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của iTunes là 12.12.4.1, phát hành vào ngày 19/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 12.12.4.1, được sử dụng bởi 17 % trong tất cả các cài đặt.

iTunes đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 191,2MB.

Người sử dụng của iTunes đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho iTunes!

Cài đặt

người sử dụng 31.667 UpdateStar có iTunes cài đặt tháng trước.

Sản phẩm liên quan

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản